Duck Duck Goose

 Người chơi ngồi thành vòng tròn, quay mặt vào nhau. Một bạn được chọn làm Người chơi. Bạn này sẽ đi sau lưng các bạn khác, vỗ vào vai từng người và gọi “Duck”, “duck” cho đến khi gọi ai đó là Goose. Lúc này, Goose sẽ đứng dậy và đuổi theo Người chơi trong khi Người chơi sẽ chạy thật nhanh để ngồi đúng vào vị trí của Goose. Nếu Người chơi thành công, Goose sẽ trở thành Người chơi và lại bắt đầu trò chơi từ đầu. Nếu Người chơi bị Goose chạm vào, thì Goose sẽ trở về chỗ ngồi của mình và Người chơi lại tiếp tục làm lại từ đầu.

Chiếc ghế âm nhạc

Xếp ghế thành vòng tròn, lưng ghế quay vào trong. Nếu có 15 người chơi thì để 14 ghế. Bật nhạc lên, mọi người chạy nhảy xung quanh, dừng nhạc lại, mọi người phải nhanh chóng tìm ghế ngồi. Bạn nào chậm chân lấy ghế sẽ bị loại. Bỏ 1 ghế ra ngoài và tiếp tục chơi cho đến khi còn 2 bạn và 1 ghế, bạn ngồi được vào cái ghế cuối cùng này sẽ chiến thắng.

Chuyền bóng theo nhạc

Mọi người ngồi thành vòng tròn, quay mặt vào nhau, một bạn cầm quả bóng. Bật nhạc lên và các bạn chuyền bóng từ mình sang bạn ngồi cạnh. Tắt nhạc, bạn nào đang cầm quả bóng trong tay là người thua, sẽ bị loại. Trò chơi tiếp tục cho đến khi còn 2 bạn, trao quả bóng cho nhau, nhạc dừng, bạn nào cầm bóng sẽ thua và bạn kia là người thắng.

Tìm bánh

Trò chơi phỏng theo bài thơ tiếng Anh “Who took the cookie from the cookie jar?”. Có thể chuẩn bị một chiếc bánh thật hoặc bánh bằng bìa carton. Các bạn ngồi vòng tròn, mặt quay vào nhau, mắt nhắm lại trong khi một bạn sẽ đi thật khẽ để giấu chiếc bánh sau lưng một bạn. Trò chơi bắt đầu khi cả lớp cùng vỗ tay và đọc theo nhịp:

 

Tất cả người chơi: Who took the cookie from the cookie jar?

Chỉ vào Jimmy: Jimmy took the cookie from the cookie jar.

Jimmy: Who? Me?

Tất cả người chơi: Yes, you.

and Jimmy sẽ quay đầu nhìn ra phía sau lưng, nếu không thấy bánh, Jimmy nói: Not me

Tất cả người chơi: Then who? Who took the cookie from the cookie jar?

Jimmy chỉ vào Phil: Phil!

Tất cả người chơi: Phil took the cookie from the cookie jar.

Phil: Who? Me?

All players: Yes, you.

Và Phil sẽ quay đầu nhìn ra phía sau lưng, nếu không thấy bánh, Phil nói: Not me

Tất cả người chơi: Then who? Who took the cookie from the cookie jar?

Phil chỉ vào Anna: Anna!

Tất cả người chơi: Anna took the cookie from the cookie jar.

Anna: Who? Me?

All players: Yes, you.

Anna quay lại nhìn đằng sau lưng, thấy bánh phía sau mình, Anna nói: Oh, yes, it’s me. Do you want me to share the cookie?

Busy Bee and Back to Back

Mỗi khi cô gọi “Busy bee”, tất cả các bạn sẽ nói “buzzzzzz” cho đến khi tìm được 1 người để đứng áp lưng lại với mình, nếu lẻ 1 bạn không tìm được người thì cô sẽ đứng áp lưng lại với bạn đó. Cô lại tiếp tục kêu “Busy bee”  và tất cả lại “buzzzzzzz” để tìm người khác đứng đối lưng. Giới hạn thời gian cho trò chơi này không quá 5 phút.

Freeze & Melt

Tất cả đứng dậy và bắt đầu vận động cơ thể thật chậm, khi cô nói “Freeze”, các bạn sẽ ngừng chuyển động. Cô giáo yêu cầu các bạn đứng yên tại chỗ, tay chân như thế nào sẽ để yên như thế, cho đến khi cô nói “melt” thì các bạn lại cử động bình thường. Bạn nào cử động trong lúc “Freeze” sẽ bị out, kể cả ngáp hay cười. Trò chơi tiếp tục cho đến khi còn 1 bạn là người chiến thắng.

Chuyển động với âm nhạc

Khi âm nhạc bật lên, các bạn sẽ vận động nhảy múa theo nhạc. Nhạc dừng, tất cả phải dừng mọi vận động và giữ nguyên tư thế cho đến khi nhạc bật trở lại. Bạn nào cử động hoặc cười khi nhạc ngừng sẽ bị loại.

Ai biến mất?

Cả lớp ngồi vòng tròn. Lần lượt gọi tên từng bạn.

Tất cả nhắm mắt và cô sẽ chọn 1 bạn để “giấu” sau cánh cửa hoặc bạn đó sẽ đi hẳn ra ngoài.

Các bạn mở mắt ra và hỏi “Ai biến mất vậy ta?”

Cho các bạn hai cơ hội để đoán người biến mất.

Nếu các bạn đoán đúng hoặc cả 2 lần đều không đoán ra, bạn bên ngoài sẽ đi vào và giới thiệu mình.

Lặp lại trò chơi, chọn bạn khác làm người biến mất.

Nếu tất cả các bạn đều muốn có cơ hội được “biến mất” mà số lượng đông, có thể chọn 2 bạn để “giấu” cùng một lúc.

Đăng ký tham quan trường

Kidzone chào đón Quý phụ huynh và các em nhỏ tham quan