Không gian và vật liệu trong môi trường HighScope được lựa chọn và sắp xếp cẩn thận nhằm kích thích sự chủ động học tập. Mặc dù không có những loại đồ chơi, nhãn hàng đặc biệt, HighScope cung cấp những hướng dẫn cụ thể để giáo viên có thể lựa chọn  đồ chơi và vật dụng có ý nghĩa và tạo sự hứng thú với trẻ nhỏ. Môi trường học tập của HighScope phải đảm bảo các đặc tính sau:

- Mời chào trẻ nhỏ

- Cung cấp đủ vật liệu cho tất cả trẻ

- Cho phép trẻ có thể tự mình tìm thấy, sử dụng, và trả vào vị trí

- Khuyến khích những hình thức học và chơi khác nhau

- Cho phép trẻ nhìn thấy và dễ dàng di chuyển qua các khu vực trong lớp hoặc vào trung tâm

- Đủ uyển chuyển để trẻ có thể mở rộng trò chơi bằng cách mang vật liệu từ khu vực này sang  khu vực khác

Đăng ký tham quan trường

Kidzone chào đón Quý phụ huynh và các em nhỏ tham quan