Con bạn học như thế nào

Dựa trên học thuyết về sự phát triển của trẻ và kinh nghiệm với trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, các nhà giáo dục HighScope đã tổng kết như sau...

xem thêm >>
Con bạn học gì

Theo sát mô hình HighScope, chương trình học của chúng tôi quan tâm đến tất cả các mặt trong sự phát triển của trẻ từ 12 tháng đến 3 tuổi.

xem thêm >>
Con bạn được đánh giá như thế nào

Các nhà giáo dục đánh giá trẻ để đo lường sự phát triển của trẻ và để biết được chương trình mà trẻ theo học đóng góp thế nào cho sự phát triển đó.

xem thêm >>
Giờ tự chọn

Trong chương trình học của Kidzone dành cho lứa tuổi dưới 3 tuổi, các em sẽ có cơ hội tự thiết kế "môn học" cho mình vào Giờ tự chọn.

xem thêm >>
Các môn học khác

Những môn học tại Kidzone luôn mang đến cho các em sự hứng thú, giúp các em phát triển về tư duy, sáng tạo, trang bị cho các em...

xem thêm >>
Một ngày ở KIDZONE

Kidzone mở cửa đón trẻ từ 7h30 sáng đến 5h00 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu

xem thêm >>