Chương trình song ngữ tại Kidzone được giảng dạy như thế nào?

Tạo một môi trường học Anh ngữ thông qua các trò chơi, qua ngữ cảnh đời sống và các giờ học tập thông qua vui chơi – một đặc trưng của phương pháp mầm non HighScope – đó là những gì đang diễn ra tại từng lớp học Song ngữ tại trường mầm non Song ngữ Kidzone.

xem thêm >>
Chương trình Song ngữ của Kidzone

Lớp song ngữ Kidzone được xây dựng chuẩn theo mô hình HighScope, từ các hoạt động học, các hoạt động vui chơi cũng như tiêu chí quan sát, đánh giá sự phát triển mọi mặt của trẻ.

xem thêm >>