Mỗi tháng, ở từng lớp học tại Kidzone sẽ có 1 bạn đạt giải Học sinh của Tháng – Students of the Month. Nhiều ba mẹ thắc mắc: làm sao bé nhận được giải thưởng này? Có phải vì bé vượt trội nhất lớp trong tháng?

Students of the Month là một giải thưởng mang tính khích lệ sự nỗ lực của học sinh tại Kidzone. Danh hiệu này được trao cho những bạn nhỏ có sự nỗ lực vượt trội trong tháng, so với chính bản thân của bạn những tháng trước đó: các kỹ năng sinh hoạt cải thiện, vui vẻ tham gia các giờ học, hoà đồng cùng bạn bè, và tích cực giúp cô các việc trong lớp.

Danh hiệu Student of the Month được trao cho những bạn nhỏ có sự tiến bộ vượt bậc trong tháng

Học sinh có cần phải nổi trội nhất lớp mới đạt được danh hiệu này?

Câu trả lời là không!

Tại Kidzone, với phương pháp giáo dục mang tính cá nhân hoá việc đánh giá sự tiến bộ của học sinh hoàn toàn dựa trên sự phát triển của từng bạn nhỏ chứ không so sánh với học sinh khác. Cô luôn theo dõi và ghi chép những tiến bộ của từng bạn nhỏ. Những món quà xinh xinh được trao cho học sinh là sự tưởng thưởng cho nỗ lực của các bé, đồng thời cũng cho trẻ thêm tự tin và không ngừng phấn đấu mọi mặt để luôn có thành tích vươt trội.